Державне підприємство «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» (ДП "ЧЕТЦ") — спеціалізована незалежна експертна організація в галузі промислової безпеки та охорони праці, створена в січні 1996 р. з метою науково-технічної підтримки державного нагляду, попередження аварійності обладнання, підвищення рівня безпеки технологічних процесів, машин і механізмів.

ДП "ЧЕТЦ" є членом Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» (посвідчення №UA-33).

Підприємство створено з метою забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об'єктів підвищеної небезпеки, робіт і послуг. Гордістю і опорою ЕТЦ є висококваліфіковані фахівці, які пройшли відповідну професійну підготовку та отримали кваліфікацію експертів технічних з промислової безпеки.

Експерти проводять технічну експертизу проектної документації на відповідність нормативним актам з питань охорони праці, технічної діагностики об'єктів котлонагляду, вантажопідйомних споруд та електроустановок, обстеження і паспортизації будівель та інженерних мереж, здійснюють сертифікаційні випробування парових та водогрійних котлів, нафтогазового обладнання, посудин, що працюють під тиском, а також ряд інших послуг.

ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» здійснює такі види діяльності:

Експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки:

 •  
  суб'єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати (продовжити) виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатувати об'єкти, машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки;
 •  
  проектів будівництва гірничодобувних і переробних підприємств та раціонального використання мінеральної сировини;
 •  
  заходів з охорони будівель та споруд від шкідливого впливу гірничих робіт;
 •  
  проектів гірничих відводів, планів розвитку гірничих робіт і проектів розробки родовищ твердих, рідинних і газоподібних корисних копалин;
 •  
  проект проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації;
 •  
  науково-технічних робіт;
 •  
  проектів будівництва і експлуатації комплексів з виготовлення вибухових речовин;
 •  
  об'єктів електротехніки та промислового електрообладнання;
 •  
  машин, механізмів, устаткування, які відпрацювали нормативний термін експлуатації, а також відновлених після аварії, реконструкцій на їх придатність до подальшого використання;
 •  
  нових об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення, які вводяться в експлуатацію, і тих, що реконструюються
 •  
  зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, нових технологій перед отриманням дозволів органів державного нагляду за охороною праці та промислової безпеки на їх виготовлення і впровадження;
 •  
  технічного стану будівель, споруд, машин, механізмів, устаткування;
 •  
  технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, хімічних речовин, їх з'єднань, в тому числі придбаних за кордоном.

Обстеження діагностичних центрів і електровимірювальних лабораторій:

 •  
  технічний огляд, випробування, обстеження парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, наповнювальних станцій, трубопроводів пари і гарячої води, підйомних споруд та електроустаткування;
 •  
  технічний огляд та експертне обстеження ліфтів, ескалаторів, обстеження підприємств і організацій щодо видачі дозволу на монтаж, технічне обслуговування, ремонт, експлуатацію ліфтів;
 •  
  розробка систем управління охороною праці, якістю, промисловою та екологічної безпекою;
 •  
  технічне забезпечення реєстрації технологічних транспортних засобів, технологічний огляд зареєстрованого транспорту, а також експертизи об'єктів транспорту і зв'язку;
 •  
  обстеження будівель, споруд, інженерних мереж з метою визначення технічного стану будівельних конструкцій, можливості їх подальшої експлуатації;
 •  
  розробка заходів і забезпечення надійної та безпечної експлуатації будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж на підставі даних технічного обстеження;
 •  
  роботи з ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки;
 •  
  експертиза планів попередження, локалізації, ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
 •  
  встановлення обставин і причин аварій на об'єктах підвищеної небезпеки;
 •  
  навчання з питань охорони праці посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів господарювання;
 •  
  експертиза підприємств на здатність проводити атестацію зварників, технічний огляд і діагностування об'єктів підвищеної небезпеки;
 •  
  експертна оцінка лабораторій, підприємств на можливість виконувати роботи з неруйнівного контролю.