Охорона праці, промислова безпека

1. Закон України "Про охорону праці від 14.10.1992 № 2694-XII 2. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 № 2245-III 3. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV 4. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26.10.2011 № 1107 5. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-8.18-04)" від 26.05.2004 № 687 6. Постанова КМУ "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" від 01.08.1992 № 442 7. Постанова КМУ "Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (ДНАОП 0.00-4.20-94)" від 23.06.1994 № 431 8. Постанова КМУ "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" від 11.07.2002 № 956 9. Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів від 06.01.2010 № 8 10. НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» 11. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 12. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 13. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання 14. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 15. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

Останні новини

Види робіт