НАШІ ПОСЛУГИ

Експертиза

02

Експертиза

  • експертиза спроможності суб’єктів господарювання щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації обладнання, машин, механізмів підвищеної небезпеки;
  • експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
  • експертиза технологічної, конструкторської, технічної документації з питань охорони праці;
  • експертиза аналітичних частин декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
  • аудити стану охорони праці підприємств;
  • підготовка висновків, відгуків, рецензій на проекти правил, стандартів, інструкцій та на-укових розробок з охорони праці, охорони надр, проведенню геологічних та маркшейдер-ських робіт, переробки мінеральних ресурсів.

Останні новини

Види робіт