НАШІ ПОСЛУГИ

01

Технічні огляди, експертне обстеження (технічне діагностування)

ДП «ЧЕТЦ» виконує технічні огляди та експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки згідно з постановою Кабінету Міністрів України №687 від 26.05.2004р.:

 • парових та водогрійних котлів;
 • посудин, що працюють під тиском;
 • трубопроводів пари та гарячої води;
 • вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, канат-них доріг та фунікулерів;
 • ліфтів всіх типів;
 • технологічних транспортних засобів;
 • атракціонів підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні);
 • електричного устаткування (силових трансформаторів та розподільних пристроїв) тощо.

Випробувальна лабораторія технічної діагностики та неруйнівного контролю проводить весь необхідний комплекс робіт (неруйнівний контроль, технічну діагностику), паспорти-зацію обладнання та об`єктів, експлуатація яких пов`язана з підвищеною небезпекою:

 • експертне обстеження (технічну діагностику);
 • нівеліровку підкранових колій;
 • виготовлення дублікатів паспортів;
 • неруйнівний контроль зварних з’єднань і основного металу (резервуарів; несучих та огоро-джуючих конструкцій; газопроводів; технологічних трубопроводів та обладнання; залізни-чних ваг; вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників, атракціонів; технологічних транспортних засобів, тощо);

Контроль проводиться наступними методами:

 • візуально-оптичним;
 • ультразвуковим;
 • магнітним;
 • кольоровим (капілярним);
 • ударним.

Останні новини

Види робіт