Новини

15 Бер. 2019

Орган з інспектування «Чорноморського експертно-технічного центру Держпраці» акредитовано на виконання робіт в сфері експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

 

Орган з інспектування державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» отримав атестат про акредитацію в сфері експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Акредитація проводилася Національним агентством з акредитації України відповідно до стандартів визначених Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) та Міжнародною електротехнічною комісією (IEC). За підсумками проведеної оцінки НААУ засвідчило відповідність органу з інспектування ДП «ЧЕТЦ» вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 (ISO/IEC 17020:2012).

«Ми системно працюємо над розвитком та вдосконаленням послуг в сфері безпеки праці, про що свідчать отримані нашим підприємством атестати, сертифікати, дозвільні документи на проведення відповідних робіт. Намагаємося створювати сприятливі умови для співпраці з бізнесом, який дбає про безпеку виробництва і працівників, які на ньому працюють» — зазначив директор ДП «ЧЕТЦ» Андрій Смоляров.

Сьогодні орган з інспектування ДП «ЧЕТЦ» — єдина державна спеціалізована організація Чорноморського регіону, яка акредитована на виконання робіт в сфері:

  • експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а також під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
  • експертизи відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки з метою отримання дозволу на їх застосування.

Вищезазначені види експертних висновків є підставою для отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Довідково: Відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1107 «Про….» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в Державній службі з питань праці або територіальному органі Держпраці за місцем своєї реєстрації.

Якщо роботодавець не отримав зазначеного дозволу, але здійснює роботи підвищеної небезпеки, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з їх усунення.

 

 Прес-служба

ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці»

Останні новини

Види робіт