Новини

06 Сiч. 2021

Оголошення

Оголошено відбір оцінювача щодо оцінки необоротних активів ЄМК ДП «ЧЕТЦ», а саме: Група 3 Будівлі, споруди; Група 4 Машини та обладнання; Група 5 Транспортні засоби; Група 6 Інструменти, прилади, інвентар, меблі; Група 9 Інші основні засоби; Група 10 Бібліотечні фонди; Група 11 МНМА, з метою визначення справедливої вартості для постановки на баланс.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка) 31.12.20р. Конкурс оголошено на 12.01.2020р.  Основні види продукції, що виробляються: послуги щодо технічного випробування й аналізування. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1741 одиниця. Розмір статутного капіталу 379 тис. грн. Балансова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 30.09.2020р. 2 727 тис. грн.

Місцезнаходження підприємства, майно якого оцінюється: 65045, м. Одеса, вул. Тираспольська, 12.

Телефон: (0482)726-12-24.

Останні новини

Види робіт