Новини

02 Лют. 2018

ПЛАН ЗАХОДІВ, спрямованих на запобігання та протидію корупції

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ ДП «ЧЕТЦ Держпраці»

№352-К

«28» грудня 2020 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ,

спрямованих на запобігання та протидію корупції
у державному підприємстві «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» на 2021 р.

з/п

Назва заходу

Строк

виконання

Відповідальний за виконання

Примітка

1

2

3

4

5

1

Забезпечити своєчасне ознайомлення кандидатів на посади заступника директора, керівників структурних підрозділів, експертів технічних і фахівців з положеннями Закону України «Про запобігання корупції», та оновленнями.

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2

Проводити щоквартальне ознайомлення посадових осіб підприємства з обмеженнями, пов’язаними з перебуванням на посаді в державному підприємстві.

Щоквартально

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3

Проведення профілактичної роз’яснювальної роботи з працівниками щодо запобігання корупційним проявам.

Щомісяця

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юрисконсульт

 

4

Проведення роз’яснювальної роботи з визначенням суб’єктів відповідальності за корупційні вчинки.

Щомісяця

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юрисконсульт

 

5

Забезпечення своєчасного реагування згідно чинного законодавства України на повідомлення контролюючих органів, громадян, засобів масової інформації про корупційні вчинки, та інших протиправних діях працівників ДП «ЧЕТЦ»

Постійно

Директор,

юрисконсульт

 

6

Своєчасне виявлення, та недопущення конфлікту інтересів на підприємстві.

Постійно

Директор, уповноважена особа,

юрисконсульт,

начальники

відділів

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ,

 

 

 

7

Проведення юридичної експертизи нормативно-правових та організаційно-правових

документів на відповідність чинному законодавству України.

Постійно

Директор

ДП «ЧЕТЦ», юрисконсульт

 

8

Забезпечення негайного інформування керівника підприємства у разі виявлення, чи отримання відомостей про скоєння працівниками підприємства корупційних дій , або порушення спеціальних обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» із змінами та доповненнями.

Негайно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юрисконсульт, начальники відділів

 

9

Здійснення постійного фінансового контролю за надходженням коштів, їх використанням на підприємстві. Уникнення будь-яких фінансових порушень. Посилення контролю за збереженням державного майна.

Щомісяця

Директор, головний бухгалтер

 

10

Гарантування замовникам робіт і послуг об’єктивності, неупередженості та достовірності їх результатів.

Постійно

начальники

відділів

 

11

Забезпечення розміщення роз’яснювальної інформації, та фактів виявлених проявів корупції на підприємстві на офіційному веб-сайті ДП «ЧЕТЦ»

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юрисконсульт, начальники відділів

 

12

Оприлюднення інформації про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. В тому числі і на офіційному веб-сайті ДП «ЧЕТЦ».

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юрисконсульт

 

13

Проводити постійний контроль за виконанням вимог «Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій» на здійснення трудової діяльності за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Постійно

Директор,

начальники

відділів

 

14

Надання своєчасної інформації в центральний апарат Фонду Держмайна України у разі виявлення, чи отримання відомостей про скоєння працівниками підприємства корупційних вчинків.

Протягом 5-ти робочих ДНІВ 3 дня накладення дисциплінарного стягнення

Директор ДП «ЧЕТЦ», юрисконсульт, головний бухгалтер

 

15

Надання відомостей до центрального апарату  Фонду Держмайна України про накладення дисциплінарного стягнення за корупційце правопорушення працівниками ДП «ЧЕТЦ»

Протягом 5-ти робочих ДНІВ 3

Директор ДП «ЧЕТЦ»,

 

 

 

 

дня накладення дисциплінарного стягнення

юрисконсульт

 

16

Проведення службових розслідувань на підприємстві у випадку не додержання посадовими особами законодавства про запобігання корупції.

По факту

Директор ДП «ЧЕТЦ», уповноважена особа,

юрисконсульт, начальники відділів

 

17

Щомісячний розгляд результатів виконання «Програми протидії корупції», та питань що виникають з приводу антикорупційного законодавства на апаратних нарадах з керівниками структурних підрозділів.

Щомісяця

уповноважена особа

 

18

На основі проведеної роботи у 2021 році, скласти Програму подальших дій спрямованих на запобігання та протидію корупції у  2022 роки.

До 25.12.21р.

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, прес-секретар

 

Виконавець: Уповноважена особа з питань протидії корупції:                                       В.С. Чепурной

Завантажити документ "ПЛАН ЗАХОДІВ спрямованих на запобігання та протидію корупції у державному підприємстві «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці» на 2021 р."

Останні новини

Види робіт