Фахівцями ДП «ЧЕТЦ» проводиться обстеження, оцінка технічного стану і паспортизація виробничих будівель і споруд - існуючих (закінчених будівництвом або реконструйованих, тих, які експлуатуються, виведених з експлуатації для реконструкції або капітального ремонту, законсервованих) виробничих та складських будівель і споруд, будівель різного призначення.

Роботи з обстеження та паспортизації будівель (споруд) виконуються відповідно до вимог нормативних документів в галузі будівництва, що діють на території України.

Обстеження і паспортизація будівель (споруд) виконуються для визначення та документування у встановлений термін їх стану та придатності чи непридатності до подальшої експлуатації.

Обстеження будівель (споруд) можуть виконуватися як самостійний вид робіт (без паспортизації технічного стану). Паспортизація будівель (споруд), як окремий вид роботи, дозволяється тільки після виконання обстежень на підставі аналізу отриманих при цьому даних.

Всі будівлі (споруди), незалежно від їх призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей підлягають періодичним обстеженням з метою оцінки їх технічного стану і паспортизації, а також прийняття обгрунтованих заходів до забезпечення надійності та безпеки при подальшій експлуатації (консервації).

Потреба в обстеженнях як самостійному виді робіт (позачергове обстеження), визначається власником будівлі (споруди) або на вимогу органів Державного нагляду за охороною праці та їх посадових осіб.

Обстеження слід виконувати додатково до планових у таких випадках:

  • - Перед прийняттям в експлуатацію будівель (споруд), які мають підвищений рівень відповідальності. Необхідність виконання таких обстежень повинна бути обгрунтована;
  • - При виявленні ознак аварійного стану окремих конструкцій або частин будівель (споруд);
  • - При істотних змінах передбачених проектом навантажень та впливів;
  • - При плануванні капітального ремонту, реконструкції або технічного переозброєння;
  • - При відповідних постановах і розпорядженнях Кабінету Міністрів;
  • - Після виникнення надзвичайних ситуацій (стихійні лиха, техногенні аварії, пожежі та ін.);
  • - На вимогу представників органу державного нагляду.

Обсяг позачергових обстежень рекомендується визначати в кожному конкретному випадку з урахуванням задач, які вирішуються, конструктивних властивостей будівлі (споруди), наявності інформації про його технічний стан та інших чинників.