Відділ експертиз

Основними напрямками діяльності відділу є:

- Технічна експертиза проектної документації на будівництво (реконструкцію) підприємств виробничих об'єктів, машин і механізмів, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність нормативним актам про охорону праці;

- Експертні висновки за матеріалами діагностики технічного стану металоконструкцій, зварних швів, клепаних з'єднань, основних деталей устаткування, в тому числі газового комплексу, технологічного обладнання та трубопроводів нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, які відпрацювали нормативний термін експлуатації;

- Технічна експертиза нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, які вводяться в експлуатацію;

- Експертне обстеження і видача висновків про можливість роботи новостворених виробництв, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, виконання робіт по ремонту, монтажу, налагодження, впровадження нових технологій, щодо можливості суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки, експлуатувати об'єкти, машини, механізми, обладнання підвищеної небезпеки;

- Технічна експертиза технологій, машин, механізмів, устаткування, придбаних за кордоном, на їх відповідність діючим в Україні нормативним актам про охорону праці.

Начальник відділу - Цимбалюк Олександр Дмитрович