В електроенергетиці тепловізійне обстеження електроустановки не має рівних методів визначення дефектів за швидкістю, точністю і безконтактністю проведення робіт.

Для тепловізійного обстеження електроустаткування не треба відключати електропостачання і зупиняти виробничі процеси. Також важливо, що при безконтактному проведенні тепловізійного обстеження відсутній ризик ураження електричним струмом працівників.
Застосування тепловізора має велике значення в електроніці, тому що підвищена температура елементів свідчить про перезавантаження і може привести до виходу елемента з ладу. Ставлення до обстеження тепловізором може бути різним, але після близького знайомства з можливостями тепловізора, ви, безсумнівно, почнете поважати цей високоточний прилад.
Тепловізійне обстеження котеджу або енергоаудит багатоквартирного будинку — це найбільш прогресивний і результативний спосіб перевірки якості теплоізоляції, визнаний фахівцями в галузі будівництва. Будівельники переконалися в ефективності використання тепловізора для визначення місць витоків теплоносія в стінах, підлогах, стелях, пошуку трас прихованих трубопроводів, знаходження поломки теплої підлоги та ін.
Перевірка тепловізором дозволить відразу зрозуміти якість виконаних монтажних робіт і використовуваних теплоізоляційних матеріалів, а значить, визначити рівень комфорту та енергозбереження.
Тепловізійне обстеження холодильних установок дозволяє економити до 30% витрат на енергопостачання.
Тепловізійний контроль димових труб, печей, камінів як промислового, так і побутового варіанту: вони можуть бути перевірені тепловізором на предмет якості цегляної кладки і прогорання вогнеогороджуючих конструкцій.
Наша тепловізійна лабораторія має сучасне обладнання. У нас працюють грамотні і досвідчені фахівці.

ЕНЕРГОАУДИТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Енергоспоживання — одна з основних статей витрат для промислових підприємств. Тому економія енергоносіїв, а значить і енергоефективність, є пріоритетним напрямком. Великі підприємства вважають енергозбереження одним з найголовніших завдань. Зрозуміти ступінь енергоефективності та оцінити якість енергозберігаючих заходів можна тільки шляхом проведення енергоаудиту. З метою створення заходів, спрямованих на зниження енергетичних витрат, а також використання енергетичних ресурсів з максимальною ефективністю, проводиться енергоаудит групи споживачів.

ЕНЕРГОАУДИТ ПІДПРИЄМСТВ

Енергоаудит — це складна і трудомістка робота, яка вимагає від фахівців з енергоаудиту високої кваліфікації, великого досвіду, а також професійного володіння приладами і розрахунковими методиками.

Існують такі енергетичні системи:

 • силові;
 • енергофізичні;
 • електрохімічні;
 • теплові;
 • системи освітлення.

Завдання енергоаудиторів полягає у виявленні всіх небажаних втрат електроенергії.
Кожне підприємство, на якому проводилося енергетичне обстеження, повинне мати рекомендації на основі техніко-економічного аналізу, отриманого в результаті обстеження, і дозволяє за графіком усунути всі невиправдані втрати енергоресурсів.

План проведення енергоаудиту:

 • вивчення технічної документації;
 • аналіз обсягів споживання енергоресурсів;
 • аналіз схем теплопостачання, електропостачання, водопостачання, газопостачання та каналізацій;
 • за наявності трансформаторних підстанцій, аналіз їх роботи і систем управління ними;
 • повномасштабне обстеження всіх освітлювальних систем, наявних на об'єкті;
 • енергетичний баланс і оцінка енергетичних втрат;
 • розробка плану-графіку і рекомендацій щодо підвищення енергоефективності підприємства.

 

ЕНЕРГОАУДИТ будівель і споруд

ЭЕнергетичне обстеження будівель
Відповідність вимогам енергоефективності необхідно перевіряти за допомогою енергоаудиту. Результатом енергетичного обстеження є енергетичний паспорт споруди, в який заносяться результати робіт з енергоаудиту, показники енергоефективності та тепловізійного обстеження огороджувальних конструкцій. За результатами енергетичного обстеження будівлі присвоюється клас енергоефективності, визначається обсяг споживаних енергетичних ресурсів. Також розробляється програма підвищення енергетичної ефективності, індивідуальна для кожної будівлі.

Ми виконуємо:

Енергоаудит будівель.

Обов'язковому енергетичному аудиту підлягають такі об'єкти.

 • Відповідно до Закону про енергоефективність та енергозбереження, енергетичний аудит повинні проходити такі види споруд:
 • громадські та житлові будівлі;
 • житлові багатоквартирні будинки;
 • промислові об'єкти різного рівня;
 • адміністративні будівлі.

Об'єкти, на яких рекомендується проведення енергетичного аудиту:

 • Об'єкти, на яких рекомендується проведення енергетичного аудиту:
 • тимчасові споруди, термін експлуатації яких передбачається не більше двох років;
 • садові будинки, дачі, котеджі, об'єкти індивідуального житлового будівництва;
 • допоміжні споруди;
 • будівлі, що не перевищують загальної площі 50 квадратних метрiв;
 • споруди, які плануються до знесення, або знаходяться в аварійному стані.

Енергетичний аудит
Обов'язковий:

 1. для споруд:
  Здаються в експлуатацію після будівництва, капітального ремонту або реконструкції
 2. для будівель:
  Всі, що проходять державний будівельний нагляд

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ

- це ознака порядку!

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ

Ми проводимо дослідження і розробляємо енергетичний паспорт!
Енергетичний паспорт (Енергопаспорти).

Будь-яке підприємство зобов'язане розробити і мати в наявності енергетичний паспорт підприємства. В процесі енергетичного обстеження має оцінюватися технічний стан і аварійна стійкість основних енергетичних мереж і систем (теплопостачання, електропостачання, газопостачання, включаючи стиснене повітря, водопостачання на побутові і технічні цілі) та визначено оптимальні режими використання енергоносіїв.

Енергетичний паспорт
Для отримання якісних і кількісних оцінок стану енергетичних систем, а також виявлення дефектів, їх причин і рівнів, включаючи необгрунтовані витрати енергоносіїв, слід проводити паспортизацію будівель і споруд.
Результатами обстежень повинна бути програма оптимального енергетичного споживання об'єктів, відповідно до Закону про енергозбереження
Енергетичний паспорт підприємства

Енергопаспорти

Час проведення енергетичного обстеження визначається замовником, виходячи з економічної частки енергоносіїв в річних витратах даного підприємства. Замовник визначає пріоритетність обстежуваних об'єктів (енергоспоживачів). Першими обстежуються об'єкти з найбільшою енергетичною ємністю, а також найбільш значущі в технологічному процесі, або обрані замовником на його розсуд (необхідно розуміти, що об'єкти, які повинні бути реконструйовані або виведені з технологічного процесу, обстежувати немає необхідності).

До переліку робіт по енергопаспорту включається рішення наступних завдань:

 • аналітика виробничо-технічної структури і загальне енергетичне забезпечення об'єктів;
 • детальне обстеження систем енергопостачання;
 • загальна ефективність енергоспоживання;
 • оцінка стану систем з точки зору технічної та організаційної складової, а також перевірка обліку енергоносіїв;
 • розробка енергетичного паспорта підприємства;

складання Програми енергозбереження підприємства (визначення основних напрямків підвищення енергетичної ефективності)
Замовте у нас Енергетичний паспорт будівлі (Енергопаспорти), ми зробимо його з максимальною якістю за відмінною ціною!